Laboratoř

Opakované požáry některým lesům prospívají. Nesmí hořet ani málo, ani moc

Laboratoř

Opakované požáry některým lesům prospívají. Nesmí hořet ani málo, ani moc
České Švýcarsko několik měsíců po požáru

Plus

Vědci zkoumali, jaká frekvence, míra a intenzita požárů je pro lesy vhodná, aby přírodě prospívala. Došli k tomu, že k přirozené obnově lesních ekosystémů přispívají požáry, které mají střední intenzitu a opakují se po několika letech.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Vítejte v pořadu vědců a herců. Tentokrát se budeme věnovat botanice v širším slova smyslu. Ptáme se, kdy oheň přispívá ke zdraví stromů v lese, jak vnitřní teploměr určuje čas klíčení rostlin a jak důležité jsou kořeny pro život v půdě? U mikrofonu je Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Rosení biologové přijali pozvání do mého pořadu. Jednak geobotanik Martin Adámek. Dobrý den.