Křížem krajem

Výstava Libora Hřivnáče, betlémy na Soláni, vlastenecké hračky

Křížem krajem

Výstava Libora Hřivnáče, betlémy na Soláni, vlastenecké hračky
Vzácné fresky v kostele sv. Václav

Ostrava

Nejprve se vrátíme do 13. století, kdy kníže Mikuláš I. Opavský založil v severní části svého města dominikánský klášter. Událost si připomeneme na výstavě v opavském kostele sv. Václava.

Více z pořadu