Návraty do minulosti

Kutnohorští havíři se rozhodli bojovat za svá práva. Několik jich však bylo nevinně, zato úkladně, popraveno

Návraty do minulosti

Kutnohorští havíři se rozhodli bojovat za svá práva. Několik jich však bylo nevinně, zato úkladně, popraveno
Havíř se sbíječkou při práci v měděném dole v Jívce

Rádio vašeho kraje

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech, známý také jako Havířský kostelík, je spojen s příběhem, který se stal na konci 15. století za vlády krále Vladislava Jagellonského.
Jitka Škápíková

Více z pořadu