Kavárna

Více než tisíc darů od místních lidí dostalo na začátku své existence muzeum v Písku

Kavárna

Více než tisíc darů od místních lidí dostalo na začátku své existence muzeum v Písku
Prácheňské muzeum v Písku

České Budějovice

V roce 1884 bylo zřízeno muzeum v Písku, které dnes nese název Prácheňské. V době jeho vzniku byli místní obyvatelé vyzváni, aby přinášeli dary. Tak muzeum během dvou let získalo zhruba tisíc předmětů. Pro veřejnost se pak otevřelo 9. září 1886, a to u příležitosti odhalení pomníku Františka Palackého.
Pavla Kuchtová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají