Jihočeské kroniky

Z dochovaných kronik sepsal Josef Šupler historii Rychnova u Nových Hradů

Jihočeské kroniky

Z dochovaných kronik sepsal Josef Šupler historii Rychnova u Nových Hradů
Josef Šupler, kronikář Rychnova u Nových Hradů

České Budějovice

Josef Šupler se historii svého rodiště věnuje jako koníčku. Jedinečným zdrojem při psaní knihy, kterou nazval Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače, mu byla farní kronika i pojednání cisterciáckých kněží, kteří sesbírali údaje, které už nejsou k nalezení.
Petr Kronika

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají