Jihočeské kroniky

Na barvě desek nezáleží, ale velikost kroniky práci kronikáře značně ovlivňuje

Jihočeské kroniky

Na barvě desek nezáleží, ale velikost kroniky práci kronikáře značně ovlivňuje
Staré knihy

České Budějovice

Na stole v domě Václava Janoucha tři kroniky vesnice Prostřední Svince. V obecní knihovně Benešova nad Černou na stole předchozí kronika a na pulpitu současná vedená Růženou Lepšovou. Kronikář v první polovině tohoto dílu seriálu Jihočeské kroniky a kronikářka ve druhé dokončí minule načaté vyprávění.
Petr Kronika

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají