Jak to bylo doopravdy

Zpravodajská hra komunistické StB vyvolala několik politických procesů, připomíná historik

Jak to bylo doopravdy

Zpravodajská hra komunistické StB vyvolala několik politických procesů, připomíná historik
Rudolf Slánský (1901-1952)

Plus

V prosinci 1948 schválilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv, pro hlasovalo 48 z 58 členských zemí. Československo nesouhlasilo, přesto se dokument stal závazný i pro nás. Totalitní státy ale tuto dohodu považovaly za cár papíru. Porušování lidských práv, které zahrnovaly zákaz zásahu do soukromého života nebo třeba do korespondence, bylo tehdy běžné. Nabízíme příběh dopisu, který adresát nikdy nedostal – přesto spustil tragédii. 
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jan Kalous
Hrají: Jitka Ježková, Michal Zelenka, Daniel Bambas, Aleš Procházka, Igor Bareš a Ondřej Brousek
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu