Jak to bylo doopravdy

Byli husité boží bojovníci, nebo lapkové?

Jak to bylo doopravdy

Byli husité boží bojovníci, nebo lapkové?
Jan Žižka z Trocnova (vlevo)

Plus

Husitství není pouze součástí jisté historické epochy, ale tématem, které se i v současnosti stává polemickým. Jakou roli sehráli husité v našich dějinách? Jaké byly důsledky jejich činů pro další staletí? Kdy a proč byli využíváni, nebo zneužíváni?
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historička Eva Doležalová
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2. 7. 2018

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají