Historie Plus

Jiný Franz Kafka: Pracant, právník, sportovec a milovník zdravého životního stylu

Historie Plus

Jiný Franz Kafka: Pracant, právník, sportovec a milovník zdravého životního stylu
Franz Kafka na Starém městě v Praze

Plus

Je to sto let od smrti Franze Kafky. Proměna, Zámek, Proces – jako spisovatele ho znají po celém světě. Obraz Franze Kafky jako člověka je plný potemnělých odstínů. Vnímáme ho jako neduživého melancholika, který ožíval jen po nocích, když psal své literární dílo.
Marta Pilařová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Franz Kafka zemřel před 100 lety, třetího června 1924. Proměna proces. Zámek. Jako spisovatele ho zná celý svět. O Franzi Kafkovi jako o člověku toho víme dost, ale můžeme se dozvědět ještě něco nového? Jiného. U poslechu Historie Plus vás vítá Marta Pilařová.

  • Historie Plus.

  • Teda mi vyprávěl o Franzi Kafkovi věci, které pro mě byly diametrálně odlišné, než jsem znala. A řekl mi jednu zvláštní věc. My jsme France Kafku znali jenom jako právníka a nejlepšího právníka. To, že byl spisovatel, jsme se dozvěděli až po roce 1945, říká Patricie Látalová, se kterou jsem se potkala v Ostravě, kde žije a pracuje. Než se vdala, jmenovala se Hošková. Její děda z otcovy strany byl Emil Hošek. Já jsem měla tě, do, který se narodil v roce 1907 v Praze, dostal se do Ostravy a v Ostravě zemřel v roce 2002. V té době kolem roku 2000, když jsem studovala českou literaturu na Ostravské univerzitě, tak se mě zeptal na Franze Kafku a na to, jakým způsobem ho vnímáme. No a když jsem mu vykládal a všechny ty věci, které známe z učebnic, tak mi řekl, že je velká škoda, že my máme povědomí o Franzi Kafkovi pouze od Maxe Broda a neznámého, ve skutečnosti takový, jaký byl děda. Měl to štěstí, že se s Kafkou osobně znal a on věděl, že je nejlepším právníkem svého otce Alberta Hoška.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu