Historie Plus

Česká šlechta se snažila před Mnichovem zachránit Československo tlakem na diplomata Runcimana

Historie Plus

Česká šlechta se snažila před Mnichovem zachránit Československo tlakem na diplomata Runcimana
Walter Runciman, první vikomt z Doxfordu

Plus

V létě roku 1938 se rozhodovalo o osudu Československa. Sudetoněmecká menšina žádala odtržení od Československa a skrytě a později otevřeně žádala připojení ke Třetí říši.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají