Názory a argumenty

Přemysl Čech: Pohyblivý svátek

Názory a argumenty

Přemysl Čech: Pohyblivý svátek
Jaterník podléška

Plus

Na Velikonoce lze nahlížet z mnoha úhlů. Věřící v nich vidí nejvýznamnější křesťanské svátky. Pro bezvěrce to jsou svátky jara, oslava probouzení přírody, její plod...

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají