Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech

Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Jižní Čechy – kapličky a boží muka s pohnutými osudy.
Markéta Ševčíková

Více z pořadu