Folklorní notování

Tajemství proutěného košíku

Folklorní notování

Tajemství proutěného košíku
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Košíkářství je jedno z nejstarších kontinuálně dochovaných lidových řemesel na světě. V Čechách je jeho hlavním centrem Mělnicko. Do Veltrus se za držitelkou titulu "nositel lidové tradice" košíkářkou Zuzanou Tilajczikovou vypravila Markéta Ševčíková.

Ostatní také poslouchají