Folklorní notování

Chodské slavnosti

Folklorní notování

Chodské slavnosti
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Ve Folklorním notování se s Michaelou Vondráčkovou ohlédneme za letošními Chodskými slavnostmi v Domažlicích.

Ostatní také poslouchají