Dvacet minut Radiožurnálu

Čtvrtinu života v penzi. Když budou lidé déle pracovat, měli by také o něco déle pobírat důchod, myslí si demograf Tomáš Fiala

Dvacet minut Radiožurnálu

Čtvrtinu života v penzi. Když budou lidé déle pracovat, měli by také o něco déle pobírat důchod, myslí si demograf Tomáš Fiala
Důchodový věk poroste pomaleji, než plánovala vláda

Radiožurnál

Proč by měl být podle demografů růst věku odchodu do důchodu pozvolnější, než navrhuje vláda? A co by to v praxi znamenalo pro výši penzí? Jakým tempem v Česku stárne populace? „Od roku 2020 česká populace trvale vymírá. Roční počty narozených jsou zatím zhruba o 20 000 nižší než roční počty zemřelých,“ popisuje demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické v Praze. Moderuje Vladimír Kroc.
Vladimír Kroc

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Proč by měl být podle demografů růst věku odchodu do důchodu pozvolnější, než navrhuje vláda? Jakým tempem stárne populace? Jak udržet seniory na trhu práce?

  • Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také ČRo Plus, je dnes demograf Tomáš Fiala z VŠ ekonomické v Praze. Zdravím po linkách do Olomouce. Dobrý den. Dobrý podvečer. Rozhovor natáčíme dvě hodiny před vysíláním. Ve čtvrtek jste se u kulatého stolu shodli s ministerstvem práce na tom, že pro počítá návrh demografů s pomalejším růstem důchodového věku na systém penzí a jeho udržitelnost. Věková hranice by se posouvala plynule a pomaleji o měsíc ročně. Důchodový věk lidí, kteří se narodili v roce 2000, by tak byl podle grafů proti vládnímu záměru skoro o dva roky nižší. Z čeho přitom vycházíte?

  • My jsme vycházeli z toho, že zastáváme názor, že spravedlivé by bylo, když lidé budou mít vyšší důchodový věk a budou déle pracovat, aby taky o něco trochu déle pobírali důchod. Líbilo se nám to doporučení. Je podle současně platného zákona, že by lidé měli trávit v důchodu zhruba čtvrtinu života. A podle poslední demografické prognózy a v našich propočtů tomu odpovídá zvyšování důchodového věku pouze o jeden měsíc pro každý další ročník narození Česka. Demografická společnost už dřív varovala, že při zachování modelu navrhovaného vládou by zvyšování věku odchodu do důchodu bylo pro jednotlivé ročníky nerovnoměrné. Můžete vysvětlit, proč?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají