Čtenářský deník

Ze starobylých proroctví (8/15)

Čtenářský deník

Ze starobylých proroctví (8/15)
Josef Mathauser: Kněžna Libuše věští slávu Prahy

Vltava

Jak to bylo (anebo také možná nebylo) s dávnou historií českých zemí? Alois Jirásek sepsal události z českých dějin podle lidového vyprávění a některých historických pramenů. Kniha Staré pověsti české poprvé vyšla v roce 1894.