Čtenářský deník

Jan Neruda: Balada česká

Čtenářský deník

Jan Neruda: Balada česká
Hudba jako pastva pro oči (ilustrační foto)

Vltava

Žil jednou v Čechách smavý rek,
Vám známý rytíř Paleček;
on samý šprým a nápad byl,
rád dobře jed' a dobře pil,
a lidem dobře činil.

Balada ze sbírky Balady a romance. Původní název sbírky je Ballady a romance, takto vycházela zhruba do roku 1935. V dalších vydáních už prošla jazykovými úpravami. Převažují v ní básně s humornou pointou, zaměřené na lidský život, na náměty z národní historie, ale také na náboženské motivy.
Čte: Jana Franková
Režie: Markéta Jahodová.

Ostatní také poslouchají