Čtenářský deník

Jakub Arbes: Svatý Xaverius (1/3) (1/3)

Čtenářský deník

Jakub Arbes: Svatý Xaverius (1/3) (1/3)
Malá Strana - Ulice k mostu, dnes ulice Mostecká, kostel u sv. Mikuláše, kolem roku 1919

Vltava

Pravděpodobně nejslavnější romaneto Jakuba Arbese poprvé vyšlo v roce 1873 v literárním týdeníku Lumír.