Čtenářský deník

Hippokratés: O vznešenosti lékařství (2/4)

Čtenářský deník

Hippokratés: O vznešenosti lékařství (2/4)
Antické Athény

Vltava

Řada myšlenkově závažných textů zaměřených na etiku. Autor řady dr. Václav Cibula čerpá zejména z děl antických, křesťanských a humanistických myslitelů.

Ostatní také poslouchají