Čtenářský deník

Charles Baudelaire: Vztahy/Correspondances (úvod) (1/2)

Čtenářský deník

Charles Baudelaire: Vztahy/Correspondances (úvod) (1/2)
Charles Pierre Baudelaire

Vltava

Báseň ze sbírky Květy zla v překladu Karla Čapka. Nejpodstatnějším veršem tohoto sonetu je jeho verš osmý, který v Čapkově podání zní: „vůně, barvy, zvuky odpovídají si“. 

Ostatní také poslouchají