Česko – země neznámá

Pivnickou rokli můžete mít pro sebe, když ji najdete. Turistické značky do ní nevedou

Česko – země neznámá

Pivnickou rokli můžete mít pro sebe, když ji najdete. Turistické značky do ní nevedou
První zúžení Pivnické rokle

Rádio vašeho kraje

Přírodní rezervace Toulovcovy maštale v Pardubickém kraji je turisticky atraktivní oblast. Přesto je možné objevit v pomyslném trojúhelníku mezi obcemi Proseč, Budislav a Nové Hrady místa, která nejsou až tak známá a kam dokonce nevedou turistické značky. Třeba Pivnickou rokli - poměrně hluboký kaňon, který je plný zajímavých skalních útvarů a jeskyní.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají