Česko – země neznámá

V Sazené u Velvar se dochovaly dva atypické bunkry obranné Pražské čáry. Stěží je v obci odhalíte

Česko – země neznámá

V Sazené u Velvar se dochovaly dva atypické bunkry obranné Pražské čáry. Stěží je v obci odhalíte
Střílna v barokním mlýně je velmi cenným atypickým typem opevnění Pražské čáry

Rádio vašeho kraje

V době mobilizace před druhou světovou válkou měla tak zvaná Pražská čára funkci druhé obranné linie sloužící proti vpádu německých armád. Spojovala další dvě obranné linie – severní Liběchovskou příčku a jižní Vltavskou linii podél toku Vltavy. V rámci Pražské čáry bylo postaveno celkem 833 pevnostních objektů. Všechny byly vybudované podobným způsobem.

Více z pořadu