Česko – země neznámá

Jediný dochovaný bunkr na Budějovicku Němci neodstřelili kvůli blízkosti trati

Česko – země neznámá

Jediný dochovaný bunkr na Budějovicku Němci neodstřelili kvůli blízkosti trati
U města Borovany se dochoval předválečný československý bunkr z roku 1936

Rádio vašeho kraje

V jižních Čechách můžete narazit na stopy vojenského opevnění z konce třicátých let. České Budějovice měl například ochránit prstenec vystavěný z betonových bunkrů. Jedna pevnost z roku 1936 dodnes stojí u městečka Borovany a jde o unikát. Na rozdíl od pohraničního opevnění byly totiž bunkry ve vnitrozemí německou armádou systematicky ničeny.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají