Česko – země neznámá

Na zámečku v Jablonném kdysi odpočívali poštovní kurýři. Dnes slouží výstavám

Česko – země neznámá

Na zámečku v Jablonném kdysi odpočívali poštovní kurýři. Dnes slouží výstavám
Budova má za sebou bohatou a zajímavou historii

Rádio vašeho kraje

Velmi nenápadně stojí v ulici Zdislavy z Lemberka v Jablonném lovecký zámeček Pachtů z Rájova. Budova má přitom za sebou bohatou a zajímavou historii. Původně měla být sídlem nadlesního, později se z ní stala stanice jízdní pošty. Pamětní desky připomínají vzácné návštěvy, třeba císaře Josefa II. nebo Napoleona I.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají