Výlety

V Českém Dubu můžete navštívit ve sklepení ukrytou johanitskou komendu. Někdejší opevněný klášter

Výlety

V Českém Dubu můžete navštívit ve sklepení ukrytou johanitskou komendu. Někdejší opevněný klášter
Komenda byl opevněný klášter. Využívaly ho řády, které v sobě měly bojovou složku. Měly zajišťovat bezpečnost obchodníků na cestách

Rádio vašeho kraje

Mezi nejstarší sídla severních Čech patří Český Dub v Libereckém kraji. Dřív než město samotné, založil na místě velmož Havel z Lemberka s manželkou sv. Zdislavou johanitskou komendu, protože český král Václav IV. se rozhodl zajistit bezpečnost tudy vedoucí obchodní stezky z Prahy na Žitavsko. O komendě se dlouho vědělo jen z historických pramenů a i dnes není na první pohled jednoznačně patrné, kde se nacházela.
Jaroslav Hoření

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu