Česko – země neznámá

Na Jílovsku se kdysi těžilo velice kvalitní zlato. Ještě dnes je tam možné najít nějakou tu zlatinku

Česko – země neznámá

Na Jílovsku se kdysi těžilo velice kvalitní zlato. Ještě dnes je tam možné najít nějakou tu zlatinku
Zbytky po středověké těžbě na jedné straně

Rádio vašeho kraje

Je dobře známo, že Karel IV. nechal vyrobit Svatováclavskou korunovační korunu z kvalitního jílovského zlata. Jeho těžba zanechala na mnoha místech v okolí Jílového ve Středočeském kraji stopy, díky kterým víme, jak v dobách středověku i raného novověku probíhala.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají