BáSnění

BáSnění Martina Stöhra. Josef Suchý: Dívám se rád (4/5)

BáSnění

BáSnění Martina Stöhra. Josef Suchý: Dívám se rád (4/5)
Martn Stöhr

Vltava

Ze svých oblíbených poetických textů vybírá básník Martin Stöhr.
Dominik Mačas