BáSnění

BáSnění Martina Stöhra. Marianne Mooreová: Poezie (5/5)

BáSnění

BáSnění Martina Stöhra. Marianne Mooreová: Poezie (5/5)
Martn Stöhr

Vltava

Ze svých oblíbených poetických textů vybírá básník Martin Stöhr.
Dominik Mačas