Auditorium

1977 – procitnutí emigranta a jeho návrat do socialistické vlasti

Auditorium

1977 – procitnutí emigranta a jeho návrat do socialistické vlasti
Spolupráci mezi archiváři a rešeršisty symbolizuje zkratka AR v logu projektu Auditorium

mujRozhlas

Normalizační Československý rozhlas s oblibou vysílal rozhovory s lidmi, kteří určitý čas prožili v západní emigraci a kteří se po poznání tamních „nesvobodných kapitalistických poměrů“ vrátili zpět do socialistického Československa. Jeden z takových rozhovorů byl odvysílán před 45 lety (Rozhlasové noviny, 14. 1. 1977).

Ostatní také poslouchají