Auditorium

1930 – věčný tulák Géza Včelička (1/9)

Auditorium

1930 – věčný tulák Géza Včelička (1/9)
Knihy Gézy Včeličky (1901–1966)

mujRozhlas

Jednou z významných postav meziválečného trampingu byl Géza Včelička (1901–1966) – levicový novinář a spisovatel, ale i malíř. Učil se na číšníka, pracoval jako redaktor, trampoval a cestoval po světě. Za první republiky vystupoval proti tzv. Kubátovu zákonu, který trampům bránil ve volném táboření. Později zase jako představitel někdejšího „rudého“ trampingu těžce nesl nedůvěru, již vůči trampskému hnutí projevoval komunistický režim. V naší ukázce vypráví o svých výpravách do Středomoří a vyjadřuje se i k citlivé otázce, zda náhodou nebylo v meziválečném období cestování snadnější (Představte se sám – Géza Včelička, 11. 5. 1966).

Ostatní také poslouchají