Auditorium

1928 – Tomáš Garrigue Masaryk hovoří k dětem (1/11)

Auditorium

1928 – Tomáš Garrigue Masaryk hovoří k dětem (1/11)
Tomáš Garrigue Masaryk (1932)

mujRozhlas

Myšlenky a projevy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který svůj úřad zastávala v letech 1918 až 1935, známe velmi dobře, vždyť právě on toho ze všech prezidentů napsal nejvíc. Díky Čapkovým Hovorům s T.G.M. můžeme mít dokonce pocit, že ho důvěrně známe i z lidské stránky. Nahrávek s jeho hlasem se nicméně dochovalo jen velmi málo. To má hned několik příčin, k nimž patří i relativní mládí rozhlasového média v meziválečném období a krátká životnost tehdejších záznamových materiálů. Vždyť první vysílání Radiojournalu, předchůdce dnešního Českého rozhlasu, proběhlo až v roce 1923. V rozhlasových archivech se tak nachází jen několik méně významných jubilejních proslovů, další nahrávky se podařilo získat třeba z pozůstalostí a darů. Vybraná nahrávka představuje Masaryka v poněkud odlehčenější podobě, při proslovu určeném dětem. Dobová rétorika už dnes vyzní prkenně a moralisticky, ale i tak je malý zázrak poslechnout si řeč, která z Masarykových úst vyšla skoro před sto lety (Hold čsl. dětí prezidentu T.G.Masarykovi a proslov TGM, 27. 10. 1928)

Ostatní také poslouchají