Archiv Plus

Lhaní, deportace a kriminál – socializace venkova podle sovětského vzoru

Archiv Plus

Lhaní, deportace a kriminál – socializace venkova podle sovětského vzoru
Kolektivizace v obci Malovice u Vodňan

Plus

Před 75 lety, na jaře 1947 vyhlásil komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš v Hradci Králové takzvaný hradecký program. Komunisté se zemědělství a venkov vůbec chystali přizpůsobit jejich velkému vzoru – Sovětskému svazu. Hradecký program sliboval třeba revizi první pozemkové reformy, ústavní zabezpečení soukromého vlastnictví půdy až do 50 hektarů nebo podporu zemědělských družstev. Zaznělo i hlavní heslo: Půda těm, kdo na ní pracují!
Jiří Zeman

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Na jaře 947 komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš vyhlásil na shromáždění jednotného svazu českých zemědělců v Hradci Králové tzv. hradecký program.

  • Komunisté se zemědělství a venkov vůbec chystali přizpůsobit jejich velkému vzoru Sovětskému svazu. O tom, jak se jim to dařilo a jaké způsoby při přeměně rolníků a Sedlákův družstevníky používali, vypovídají i archivní rozhlasové nahrávky. Půl dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman.

  • Archiv plus.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají