Akcent

Nepřechylovat cizí ženská příjmení? Jazykovědec nejásá, ale výjimky jsou možné a vhodné

Akcent

Nepřechylovat cizí ženská příjmení? Jazykovědec nejásá, ale výjimky jsou možné a vhodné
Domovní zvonky, přechylování (ilustrační foto)

Vltava

Saša Michailidis se ptá zástupce šéfredaktora Deníku N Lukáše Wernera a Pavla Štěpána z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Deník N se na začátku roku rozhodl, že ve svých textech ustoupí od praxe přechylování cizích ženských příjmení. Proč? Jak se nepřechylování cizích ženských příjmení projevuje v češtině v psaném i mluveném projevu? Repríza z 12. 1. 2023.
Lenka Buriánková, Saša Michailidis

Moderuje: Saša Michailidis

Editorka: Lenka Buriánková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají