Podhoubí

220 km alejí za 22 let. Pod Blaníkem sází stromy kolem cest a soutěží v ekologické ceně

Podhoubí

220 km alejí za 22 let. Pod Blaníkem sází stromy kolem cest a soutěží v ekologické ceně
Na Podblanicku vysadili za posledních dvacet let přes dvě stě kilometrů alejí

Radio Wave

Na Podblanicku vysadili za posledních dvacet let přes dvě stě kilometrů alejí. Aleje jsou výrazným krajinotvorným prvkem, který k české kulturní krajině odedávna patří. Se socialistickou kolektivizací část z nich padla za oběť scelování polí, podobně jako se rozoraly meze nebo zrušily remízky a příjezdové cesty. Co je vhodné pro intenzivní hospodaření s těžkou technikou, se s klimatickou změnou stalo neudržitelné, a tak se fragmentace krajiny vrací.
Ondřej Šebestík

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají