Zvídavec Evy Sinkovičové

Proč se česká krajina mění?

Zvídavec Evy Sinkovičové

Proč se česká krajina mění?
Mlha nad potokem

Rádio Junior

Jak pomoci naší krajině, aby byla zdravá a krásná? Co zapříčiňuje negativní změny v přírodě? Další díly podcastu najdete na webu Rádia Junior a v mobilní aplikaci Rádia Junior.
Eva Sinkovičová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Zvídavé Simkovičové.

  • S přídavky a zvědavci. Moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Česká krajina je krásná, ale v posledních desetiletích se mění. A bohužel to většinou není k lepšímu, ale spíše naopak. Poškozené lesy, vyschlé louky a pole a i počasí se změnil. Je takové extrémnější, vichřice, povodně atd.. Proč k těmto změnám dochází? Příčiny můžeme hledat třeba v nezodpovědném hospodaření člověka. Svou roli ale samozřejmě hrají i klimatické změny. Pokud by krajina byla zdravá, s dopady klimatické změny by si dokázala poradit lépe. Bohužel se to české krajině zas tak moc nedaří. Proto potřebuje pozorné hospodáře a jejich péči. Pojďme si říci o pár věcech, které naši krajinu trápí, a taky o tom, co můžeme udělat, abychom jí pomohli se uzdravovat. Klimatická změna se naší republiky dotýká poměrně dost. Průměrná roční teplota se za posledních 60 let zvýšila o dva stupně. Nejvíce se oteplují leden a prosinec a také červenec a srpen. Pokud by se v následujících letech oteplilo o další čtyři stupně, bylo by Česko podobně vyprahlé jako řecké vnitrozemí. Určitě jste si všimli, že je v posledních letech v zimě vždy daleko méně sněhu. Dokonce i srážek obecně ubývá. Rostliny pak na jaře nemají dost vláhy pro zdravý. Růst z nich je navíc důležitý pro doplnění podzemních vod. Zvyšuje se taky odpařování vody z krajiny, což může v budoucnu vést k tomu, že navždy zmizí některé druhy živočichů, rostlin a hub. Vyšší teploty a sucha způsobují vysychání lesů a je tu vyšší riziko, že les napadnou škůdci, třeba kůrovec a zničí ho. Kalamity, jako jsou lesní požáry nebo vichřice. A lesnímu hospodářství pomůžeme výsadbou nových dřevin, které se lépe přizpůsobí konkrétním podmínkám. Musíme ale stále myslet na druhovou rozmanitost. Co se týče zemědělství, v krajině zde nemáme jistou úrodu, chybí vláha, je sucho a opět zde přírodu trápí škůdci. Je tedy třeba zavést opatření, která zadrží vodu v krajině, podpořit ekologické zemědělství, neplýtvat potravinami a taky zvýšit podíl těch plodin, které na půdu působí příznivě. A co s vodou? Celkový úbytek vody v krajině a znečištění vodních toků se dá řešit podporou zadržování vody v krajině. Co takto obnovit vodní plochy a toky, vytvářet vodní biotopy, obnovovat mokřady a taky ne plýtvat pitnou vodou. Zároveň se dá pracovat s vsakováním srážkové vody přímo v místě vzniku, tedy u domů, komunikací a dalších zpevněných ploch. Zkrátka zařídit, aby voda hned ne odtékala do kanalizace. V minulém století se zemědělství podepsalo na naší krajině negativně. Likvidovali se přirozené meze a remízky, plošně se spolu dělali obrovské lány a ubývala přirozená rozmanitost. A to se musí změnit. Biologická rozmanitost se musí podporovat a je třeba zkusit omezit šíření invazivních druhů rostlin, parazitů a škůdců. A také hnojiva by měla být spíše organická, aby se příroda začala uzdravovat. Jsou tedy cesty, jak pomoci tomu, aby naše krásná česká krajina ještě hodně dlouho krásná zůstala? Stačí se nad tím trošku zamyslet. Něco může ovlivnit každý z nás. Něco můžeme podporovat u větších organizací. A ještě jednu věc vám nesmím zapomenout říct. Moji zvědavci. Tento díl byl připraven ve spolupráci se školním vzdělávacím programem recyklace hraní. Díky informacím od nich už víme, jak to se zdravím české krajiny je a co můžeme udělat pro to, aby se některé věci zlepšily. Moji milí zvědavci, pokud chcete o zdraví české krajiny někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak my určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu. Zvědavce tak ahoj.

Více z pořadu