Zprávy z jižních Čech

Každý obyvatel Tábora ročně vyhodí 237 kilogramů nevytříděného odpadu. Město potřebuje množství snížit

Zprávy z jižních Čech

Každý obyvatel Tábora ročně vyhodí 237 kilogramů nevytříděného odpadu. Město potřebuje množství snížit
Pobočka společnosti Rumpold, která sváží odpad v Táboře

České Budějovice

V mnoha městech se v novém roce zvýšil poplatek za odpad. K tomuto kroku radnice vedou rostoucí náklady spojené s uložením a dalším využitím odpadu. Ceny zvedá i legislativa, která obcím ukládá povinnost snížit množství nevytříděných odpadků. Obce se proto snaží, aby co nejvíc odpadu skončilo v nádobách na tříděný odpad.
Eva Musterová Marvanová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají