Životopisy

Karel Hynek Mácha (1/5)

Životopisy

Karel Hynek Mácha (1/5)
Socha Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka na pražském Petříně

Pohoda

Setkání s českým básníkem a prozaikem, představitelem českého romantismu Karlem Hynkem Máchou.

Ostatní také poslouchají