Zdraví v cajku

Stárne vám extrémně rychle srdce? Může jít o život a praktický lékař to možná už brzy pozná

Zdraví v cajku

Stárne vám extrémně rychle srdce? Může jít o život a praktický lékař to možná už brzy pozná
Srdce

Plzeň

Na konci minulého roku zveřejnil proslulý vědecký časopis Nature studii, která u více než pěti tisíc lidí porovnávala rychlost jejich stárnutí. Rozdíly přitom nepanovaly jen mezi jednolitými účastníky. Jak se ukazuje, různě rychle můžou stárnout i orgány v jednom lidském těle.
Vladimír Šťovíček

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Vzepřít se jednou provždy kalendáři, být stále mlád. Tato touha určitě nestojí, jenom v textu populárního hitu. A zastavit čas si přeje kdekdo. Teď vám povíme, že lidské tělo nemusí stárnout jednotně jako celek, ale zub času se může projevit odlišně v jednotlivých orgánech. Do detailů všechno vysvětlí Miroslav Šuta.

  • Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Jak moc je z hlediska moderní medicíny jako téma zajímavé právě stárnutí?

  • Je to nejenom, zajímavé, ale i důležité téma. Stárneme nejenom jako česká populace, ale stárne také evropská populace, i celosvětová. S tím, jak přibývá starších lidí, tak se zvyšuje riziko výskytu některých onemocnění. Čili do budoucna nejenom gerontologie, ale i další lékařské obory potřebují vědět, co se děje v těle, které stárne, a jak tomu stárnutí bránit, případně jak žít s tím stárnoucím tělem co nejdéle v dobré kondici.

Ostatní také poslouchají