Zaostřeno

Válka a dezinformace: Abychom ochránili toleranci ve společnosti, která tolerantní chce být, musíme být netolerantní k netoleranci

Zaostřeno

Válka a dezinformace: Abychom ochránili toleranci ve společnosti, která tolerantní chce být, musíme být netolerantní k netoleranci
Zničený Mariupol

Plus

„Válka se rodí v myslích lidí. Proto v myslích lidí musíme vytvořit obranu míru,“ píše se ve (volném) překladu úvodu zakládající listiny Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu z roku 1945. Je zřejmé, že si už na konci 2. světové války – nejničivější v dějinách lidstva – zakládající země uvědomovaly význam vzdělání, svobodného přístupu k informacím a deklarovaly svou snahu je zajistit. 
Vít Pohanka

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají