Vypravěči

Host: malíř a restaurátor František Makeš

Vypravěči

Host: malíř a restaurátor František Makeš
Vypravěči

Dvojka

Podílel se na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu. Od roku 1968 žije ve Švédsku, kde byl 25 let hlavním restaurátorem švédských královských sbírek.

Ostatní také poslouchají