Výlety

V Královském sále na Křivoklátě na vás dýchne majestátní atmosféra dávných státnických setkání

Výlety

V Královském sále na Křivoklátě na vás dýchne majestátní atmosféra dávných státnických setkání
Hrad Křivoklát

Rádio vašeho kraje

Středočeský hrad Křivoklát začal před rokem 1110 budovat král Vladislav I., ale skutečný význam získal až za Přemysla Otakara II., který z Křivoklátu udělal reprezentativní sídlo českých panovníků. Pro svá důležitá státnická setkání vybudoval na hradě Královský sál, který je po Vladislavském sále v Praze druhým největším gotickým sálem pravidelného tvaru u nás.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají