Výlety

Kuchařku dopsala Magdalena Dobromila Rettigová v Rychnově nad Kněžnou. Dnes tam má svoji expozici

Výlety

Kuchařku dopsala Magdalena Dobromila Rettigová v Rychnově nad Kněžnou. Dnes tam má svoji expozici
Pohled do expozice, která evokuje zdejší pobyt M. D. Rettigové

Rádio vašeho kraje

V budově historické radnice na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou, v patře nad dnešním informačním centrem, žila deset let rodina Rettigových. Část zdejšího Muzea hraček proto manželé Miroslava a Jiří Pecháčkovi věnovali připomínce výjimečné osobnosti. Spisovatelky, básnířky, národní buditelky, ale především talentované kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové.
Vladislava Wildová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají