Výlety

V Domě Gustava Mahlera v Jihlavě si můžete lehnout a hodiny poslouchat hudbu

Výlety

V Domě Gustava Mahlera v Jihlavě si můžete lehnout a hodiny poslouchat hudbu
Ze života Gustava Mahlera

Rádio vašeho kraje

Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart, byl i Gustav Mahler geniálním hudebníkem už jako malý chlapec. První koncert měl v Jihlavě v deseti letech. Dlouhá léta se přitom o něm u nás moc nevědělo. I sám Gustav Mahler o sobě říkal, že byl Čechem mezi Rakušany, Rakušanem mezi Němci a Židem v celém světě. Jeho Jihlava na něj ale nezapomněla.
Irena Šarounová

Více z pořadu