Výlety

Muzeum izolace, internace a integrace v Bílé Vodě přibližuje osud řádových sester za minulého režimu

Výlety

Muzeum izolace, internace a integrace v Bílé Vodě přibližuje osud řádových sester za minulého režimu
Areál někdejší piaristické koleje a kostela Navštívení Panny Marie pohledem z Polska

Rádio vašeho kraje

Bílá Voda v Olomouckém kraji je nejsevernější obcí Jesenicka s katastrem ze tří světových stran obklopeným Polskem. Uprostřed obce stojí rozsáhlý barokní komplex piaristického kláštera. Nejen ten se stal po roce 1950 nedobrovolným útočištěm internovaných řádových sester z celé České republiky. Dnes jejich osudy připomíná místní Muzeum izolace, internace a integrace.
Miroslav Kobza

Více z pořadu