Vybrali jsme pro vás

Restaurátorka kamenných památek Vanesa Trostová (2/8)

Vybrali jsme pro vás

Restaurátorka kamenných památek Vanesa Trostová (2/8)
Pocta hejtmana Libereckého kraje 2023

Liberec

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví.
Ivana Bernáthová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají