Vltavín

Příst se musí, ale slušně! Přástky trvaly od svatého Martina až do poloviny dubna, vrchnost je už v renesanci často zakazovala

Vltavín

Příst se musí, ale slušně! Přástky trvaly od svatého Martina až do poloviny dubna, vrchnost je už v renesanci často zakazovala
Součástí festivalu byl malý jarmark

České Budějovice

Ve Vltavínu připomeneme několik nejasností ze života tvůrce Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera, vydáme se k pramenům Lužnice, vzpomeneme, že zimní období bývalo dobou přástek, a vypravíme se za Rytíři z Lokšan a za historickým úklidem města Písku.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají