Víkendová příloha

Pražské biskupství – stavební pilíř české státnosti (1/2)

Víkendová příloha

Pražské biskupství – stavební pilíř české státnosti (1/2)
Svatojiřský klášter - interiéry. V současné sobě je areál z důvodu oprav a nutné rekonstrukce uzavřen

Vltava

Rok 973 byl významným mezníkem v historii vývoje českého státu. Aby bylo možné posílit postavení Čech z hlediska mezinárodního na úroveň okolních v té době již vyspělých raně křesťanských západoevropských států, bylo nutné v Praze založit biskupství. Toto významné 1050. výročí připomínáme rozhlasovým historickým dokumentem. Připravila Markéta Vejvodová.
Markéta Vejvodová

Více z pořadu