Archiv Plus

Uplynulo 70 let od založení ČSAV. Jejím vzorem měla být sovětská věda

Archiv Plus

Uplynulo 70 let od založení ČSAV. Jejím vzorem měla být sovětská věda
Zahájení činnosti Československé akademie věd v roce 1952

Plus

Letos si připomínáme 70 let od založení Československé akademie věd a 30 let od jejího zániku. Československá akademie věd, nejvyšší vědecká organizace v tehdejším Československu, svou činnost zahájila slavnostním zasedáním 17. listopadu 1952. Pod novou akademii přešly všechny vědecké mimouniverzitní organizace. V první řadě tradiční Královská česká společnost nauk a Česká akademie věd, mladší Masarykova akademie práce, Československá národní rada badatelská a další.
Veronika Kindlová