Větrník - Host ve studiu

Dávat ze sebe něco, co přináší výsledky, chce ve Společnosti pro ranou péči Jarmila Juříčková

Větrník - Host ve studiu

Dávat ze sebe něco, co přináší výsledky, chce ve Společnosti pro ranou péči Jarmila Juříčková
Jarmila Juříčková ze Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu v Olomouci

Olomouc

V Olomouckém kraji působí dvě pobočky – pro rodinu, která pomáhá rodinám s dětmi, které mají  tělesné, mentální nebo kombinované postižení, a pro zrak, která se zaměřuje na děti se zrakovými vadami a přidruženými zdravotními potížemi.
Dita Vojnarová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají