Vertikála

Tématem v církvi mohou být obavy o svět i obavy ze světa

Vertikála

Tématem v církvi mohou být obavy o svět i obavy ze světa
Strach ze všeho, co je nové a neznámé, není namířen jen proti lidem jiného původu, víry, barvy pleti či sexuální orientace. Tyto obavy míří také proti všem novotám, kterým se v politice říká „reformy“

Plus

Obavy v církvi – jmenovitě v církvi katolické, ale v širším kontextu ve všech křesťanských církvích, a také obavy a strach, který mnohdy prostupuje celou českou společností. Téma, které se velmi živě diskutuje na webu a samozřejmě i na sociálních sítích. V jeho středu stojí obavy o finanční nezávislost, obavy z otevřené diskuse, obavy o svět i obavy ze světa.